Klávesové skratky windows

 

• CTRL + C (kopírovanie)
• CTRL + X (vystrihnutie)
• CTRL + V (vloženie)
• CTRL + Z (krok späť)
• DELETE (odstránenie)
• SHIFT + DELETE (odstránenie vybratej položky natrvalo, bez umiestnenia do Koša)
• CTRL počas presúvania položky (skopírovanie vybratej položky)
• CTRL + SHIFT počas presúvania položky (vytvorenie odkazu na vybratú položku)
• F2 (premenovanie vybratej položky)
• CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho slova)
• CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova)
• CTRL + ŠÍPKA NADOL (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho odseku)
• CTRL + ŠÍPKA NAHOR (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho odseku)
• CTRL + SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (označenie bloku textu)
• SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (výber viacerých položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo označenie textu v dokumente)
• CTRL + A (výber všetkých položiek)
• F3 (hľadanie súborov alebo priečinkov)
• ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratej položky)
• ALT + F4 (zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu)
• ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratého objektu)
• ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie kontextovej ponuky pre aktívne okno)
• CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho dokumentu v programe, ktorý umožňuje otvoriť viacero dokumentov súčasne)
• ALT + TAB (prepínanie medzi otvorenými položkami)
• ALT + ESC (prechádzanie medzi položkami v poradí, v akom boli otvorené)
• F6 (prechádzanie medzi prvkami obrazovky v okne alebo na ploche)
• F4 (zobrazenie zoznamu Panel adries v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
• SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku)
• ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie systémovej ponuky pre aktívne okno)
• CTRL + ESC (zobrazenie ponuky Štart)
• ALT + podčiarknuté písmeno v názve ponuky (zobrazenie príslušnej ponuky)
• Podčiarknuté písmeno v názve príkazu v otvorenej ponuke (vykonanie príslušného príkazu)
• F10 (aktivácia panela s ponukami v aktívnom programe)
• ŠÍPKA DOPRAVA (otvorenie ďalšej ponuky napravo alebo otvorenie vedľajšej ponuky)
• ŠÍPKA DOĽAVA (otvorenie ďalšej ponuky naľavo alebo zatvorenie vedľajšej ponuky)
• F5 (aktualizácia aktívneho okna)
• BACKSPACE (zobrazenie priečinka umiestneného o úroveň vyššie v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
• ESC (zrušenie aktuálnej úlohy)
• SHIFT pri vložení disku CD do jednotky CD-ROM (zabránenie automatickému prehrávaniu disku CD)
• CTRL + SHIFT + ESC (otvorenie Správcu úloh)

• Kláves s logom Windows (zobrazenie alebo skrytie ponuky Štart)
• Kláves s logom Windows + BREAK (zobrazenie dialógového okna Systém – vlastnosti)
• Kláves s logom Windows + D (zobrazenie pracovnej plochy)
• Kláves s logom Windows + M (minimalizovanie všetkých okien)
• Kláves s logom Windows + SHIFT + M (obnovenie minimalizovaných okien)
• Kláves s logom Windows + E (otvorenie okna Tento počítač)
• Kláves s logom Windows + F (hľadanie súborov alebo priečinkov)
• CTRL + kláves s logom Windows + F (hľadanie počítačov)
• Kláves s logom Windows + F1 (zobrazenie Pomocníka systému Windows)
• Kláves s logom Windows + L (zamknutie klávesnice)
• Kláves s logom Windows + R (otvorenie dialógového okna Spustiť)
• Kláves s logom Windows + U (spustenie aplikácie Správca pomôcok)

zdroj: Microsoft

( späť na PC )